Lời hay ý đẹp

thư giãn
Một mũi tên chỉ được bắn về phía trước sau khi kéo ngược ra sau.

Vậy nên, khi nào cuộc sống kéo bạn về phía sau, có nghĩa là nó đang khởi động để đưa bạn về phía trước.


vui cười
Biết hướn đi tới mục đích thì người chậm chạp nhất cũng tiến nhanh hơn bất cứ kẻo nào nhanh nhẹn mà lang thang không mục đích.

Ca - Lessing

thư giãn vui
Đừng sợ thất bại. Hãy rút kinh nghiệp từ thất bại và tiếp tục đương đầu với thách thức mơi.

Nếu không có thất bại bạn sẽ không trưởng thành

H.stanley Fudd